شنبه، 14 تیر 1399 / 2020 July 4
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
اعضاى كمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسى

 

باسمه تعالى

 

اعضاى كمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسى

منتخب پنجمین اجلاسیه مجلس خبرگان «دوره پنجم»

مورخ 1397/06/13

 

 

اعضای اصلی به ترتیب حروف الفباء:

1. جناب آقای سید هاشم حسينى بوشهرى

2. جناب آقای قربانعلی درى نجف آبادى

3. جناب آقای سید علی اصغر دستغيب

4. جناب آقای سید ابراهیم رييسى

5. جناب آقای سید علی شفيعى

6. جناب آقای عبدالمحمود عبداللهى

7. جناب آقای محسن مجتهد شبسترى

8. جناب آقای مرتضی مقتدايى

9. جناب آقای سید ابوالحسن مهدوى

10. جناب آقای عبدالنبی نمازى

11. جناب آقای ابوالقاسم وافى

      اعضای علی البدل به ترتیب حروف الفباء:

1. جناب آقای سید مجتبی حسينى

2. جناب آقای سید یوسف طباطبايى‏نژاد

3. جناب آقای حسن عالمى

4. جناب آقای عباس كعبى

5. جناب آقای محسن محمدى اراكى

 

 

 

 

 

ارسال نظر
نویسنده
متن
*