یکشنبه، 6 مهر 1399 / 2020 September 27
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
پروائی ریک، احمد

سوابق علمی: ورود به مدرسه علمیه امام جعفر صادق(ع) تالش در سال 1375، یک سال حضور در مدرسه چیذر قائم تهران و هجرت به حوزه علمیه قم در سال 1381 و بهره گیری از محضر درس حضرات آیات سبحانی، شبیری زنجانی، وحید خراسانی و شیخ محسن وحید خراسانی، سابقه 9 سال تدریس سطوح عالی و 13 سال سطح یک حوزه.

مسؤولیت­ها و سوابق اجرایی: ..........................................................................

نام پدر
سال تولد
محل تولد
ساکن
نماینده استان
گیلان
نام مهم‏ترین اساتید درس خارج
نام تخصص‏هاى علمى (غیر از فقه و اصول)
نام مهم‏ترین آثار علمى
فعالیت‏هاى علمى
مسئولیت كنونی
مسئولیت قبلى
پست الكترونیكی
اسم الأب
تاریخ الولادة
محل الولادة
محل الإقامة
ممثل محافظة
گیلان
أبرز أساتذة خارج الفقه
التخصصات العلمیة
أهم عناوین الآثار
النشاطات العلمیة
المسئولیة الحالیة
المسئولیة السابقة
برید الإلکترونی
ParentName
BirthDate
BirthPlace
LivePlace
ProvinceId
گیلان
ImportantLessonTeacherName
OtherProficiency
ScientificWorks
ScientificActivities
CurrentLiability
PreviousLiability
Email
ارسال نظر
نویسنده
متن
*