شنبه، 14 تیر 1399 / 2020 July 4
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
میرباقری ، سید محمد مهدی

 سوابق علمی: حضور در درس فقه و اصول آيات عظام جواد تبريزي، وحيد خراساني، زنجاني، بهجت و سبحاني و منطق و فلسفه حضرات آيات حسن زاده آملي، جوادي آملي و مصباح يزدي. تدريس درس خارج اصول در حوزه و انجام پژوهش هاي بنيادين در منطق، انجام سخنراني هاي متعدد علمي در زمينه هاي روش شناسي، فلسفه، فلسفه علوم، غرب شناسي، معارف اسلامي، سيره ائمه(ع) و تحليل مسائل فرهنگي اجتماعي در مجامع حوزوي و دانشگاهي.

مسؤولیت­ها و سوابق اجرایی: ریاست دفتر فرهنگستان علوم اسلامي.

نام پدر
سال تولد
محل تولد
ساکن
نماینده استان
البرز
نام مهم‏ترین اساتید درس خارج
نام تخصص‏هاى علمى (غیر از فقه و اصول)
نام مهم‏ترین آثار علمى
فعالیت‏هاى علمى
مسئولیت كنونی
مسئولیت قبلى
پست الكترونیكی
اسم الأب
تاریخ الولادة
محل الولادة
محل الإقامة
ممثل محافظة
البرز
أبرز أساتذة خارج الفقه
التخصصات العلمیة
أهم عناوین الآثار
النشاطات العلمیة
المسئولیة الحالیة
المسئولیة السابقة
برید الإلکترونی
ParentName
BirthDate
BirthPlace
LivePlace
ProvinceId
البرز
ImportantLessonTeacherName
OtherProficiency
ScientificWorks
ScientificActivities
CurrentLiability
PreviousLiability
Email
ارسال نظر
نویسنده
متن
*