دوشنبه، 11 فروردین 1399 / 2020 March 30

2 مورد ( از 1 تا 2)
سوابق علمی: دارای مدرک کارشناسی علوم قرآنی از مؤسسه امام خمینی(ره) و حضور در درس آیات سیدمحمود هاشمی شاهرودی و سیدمحمدرضا مدرسی یزدی. مسؤولیت­ها و سوابق اجرایی: .....................................
بازدید : 8301 تاریخ درج : 1395/3/3
بازدید : 4926 تاریخ درج : 1392/12/24