چهار شنبه، 27 شهریور 1398 / 2019 September 18

2 مورد ( از 1 تا 2)
سوابق علمی: دارای مدرک کارشناسی علوم قرآنی از مؤسسه امام خمینی(ره) و حضور در درس آیات سیدمحمود هاشمی شاهرودی و سیدمحمدرضا مدرسی یزدی. مسؤولیت­ها و سوابق اجرایی: .....................................
بازدید : 6920 تاریخ درج : 1395/3/3
بازدید : 4419 تاریخ درج : 1392/12/24