شنبه، 17 خرداد 1399 / 2020 June 6
No. of images : 1956
No. of videos : 0
No. of audios : 0

40 item ( from 21 to 40)
Album : یازدهمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری (دوره چهارم)
Visit(s) : 3920
Date : 3/6/2012
Album : نشست صمیمی اعضای مجلس خبرگان رهبری با ریاست مجلس خبرگان - یازدهم
Visit(s) : 3884
Date : 3/6/2012
Album : دومین نشست میان اجلاس مجلس خبرگان رهبری و كمیسیون ها
Visit(s) : 3938
Date : 1/13/2012
Album : دهمین اجلاس رسمی دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری
Visit(s) : 3835
Date : 9/6/2011
Album : دومین نشست مشترك هیئت رئیسه و كمیسیون های مجلس
Visit(s) : 3815
Date : 7/20/2011
Album : جلسه مشترك هیئت رییسه خبرگان و اعضاى منتخب و رؤساى كمیسیونها
Visit(s) : 3965
Date : 7/20/2011
Album : نهمین اجلاس رسمي دوره چهارم مجلس خبرگان رهبرى
Visit(s) : 3811
Date : 3/8/2011
Album : جلسه هيأت رئيسه مجلس خبرگان رهبري 89/11/27
Visit(s) : 3924
Date : 2/16/2011
Album : نهمین همایش تبیین علمی ولایت فقیه
Visit(s) : 3964
Date : 1/17/2011
Album : همایش ولایت فقیه استمرار حركت انبیاء- اردبیل
Visit(s) : 3842
Date : 1/17/2011
Album : جلسه مشترك هيأت رئيسه مجلس خبرگان رهبري و كميسيون‌
Visit(s) : 3915
Date : 1/13/2011
Album : هشتمین اجلاس رسمی دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری
Visit(s) : 3929
Date : 9/14/2010
Album : هشتمین همایش ولایت فقیه(پاسخ به شبهات) 3 خرداد 1389
Visit(s) : 3882
Date : 5/24/2010
Album : گزارش تصویری دومین همایش «ولایت فقیه ، استمرار حرکت انبیاء«
Visit(s) : 3845
Date : 4/15/2010
Album : همایش ولایت فقیه استمرار حکومت انبیاء (استان گلستان)
Visit(s) : 3933
Date : 3/3/2010
Album : تجديد ميثاق رئيس و نمايندگان مجلس خبرگان رهبري باآرمان های امام راحل
Visit(s) : 3961
Date : 2/25/2010
Album : ديدار با مقام معظم رهبري
Visit(s) : 3854
Date : 2/25/2010
Album : هفتمین اجلاس رسمی دورۀ چهارم مجلس خبرگان رهبری
Visit(s) : 3946
Date : 2/23/2010
Album : تجديد ميثاق رئيس و نمايندگان مجلس خبرگان رهبري باآرمان های امام راحل
Visit(s) : 4057
Date : 9/24/2009
Album : ششمين اجلاس رسمي دوره چهارم مجلس خبرگان رهبري
Visit(s) : 4095
Date : 9/22/2009